CÂU CHUYỆN SEN ĐẠI VIỆT

1. TẦM NHÌN

Trở thành nhà tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm, sản phẩm và mỹ phẩm từ cây sen Việt Nam ra đến Thế giới

2. SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Sen Đại Việt bao gồm 4 yếu tố chính:

  • Mang đến cho khách hàng những sản phẩm sạch nhất, dinh dưỡng nhất;
  • Mang đến cho nhà đầu tư và nhân viên những trải nghiệm tốt nhất;
  • Luôn thể hiện sự tôn trọng mọi người kể cả khi đạt được thành công cao nhất;
  • Ý thức về môi trường và đóng góp cho lợi ích xã hội.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị sản phẩm được cam kết bởi sự hài lòng tuyệt đối của Khách hàng. Để duy trì, phát huy tinh thần và giá trị đó, Sen Đại Việt đã đào tạo, định hướng đội ngũ nhân viên, công nhân luôn cùng nhau làm việc trên cơ sở nền tảng văn hoá Sen Đại Việt.

  • Học hỏi và cải tiến không ngừng quy trình và chất lượng sản xuất;
  • Áp dụng kỹ thuật và kiến thức sản xuất, sản phẩm tiến bộ;
  • Rèn luyện văn hoá giao tiếp, chăm sóc khách hàng và đồng nghiệp bằng sự thấu hiểu, đồng cảm;
  • Xây dựng văn hoá liên tục và không mệt mỏi.

4. TINH THẦN VÀ TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

Tinh thần: Kiên quyết, Tích cực, Kiên trì và Phục thiện

Tiêu chí hoạt động: Phát triển, Nhân tài, Phục vụ, Kinh doanh, An toàn